İnsan Kaynakları


can kumaşçılık, personelini, ilke olarak, "eğitimini yeni bitirmiş" "işe uygun adaylar" arasından "çağdaş seçme, teknik ve yöntemlerini uyguladıktan" sonra belirler ve işe alır.

can kumaşçılık, çalışanların performanslarını sistematik, objektif ve adil bir şekilde ölçer ve değerlendirir.

can kumaşçılık, personelinin yaptığı işleri, çağdaş iş değerlendirme yöntemleri ile tanımlar, gruplandırır ve göreceli olarak sıralar. elde edilen bu verilerden yola çıkarak, ücret yönetim modelini oluşturur.

can kumaşçılık, işe alım, iş değişikliği, rotasyon, terfi gibi konularda şirket hedef ve politikalarını da dikkate alarak, önceden belirlenmiş plan ve standartlara uygun hareket eder.

can kumaşçılık, yönetim kademeleri ile çalışanlar arasındaki "iki yönlü" bilgi akışını ve paylaşımını kolaylaştıran ve teşvik eden bir ortamı oluşturmayı ilke olarak kabul eder.

can kumaşçılık, çalışanların fikirlerine değer verir ve bu fikirleri ifade edebilecekleri uygun ortamları yaratır, elde ettiği verileri gelecek planlarında ve politikalarında dikkate alır.


Şirketimize iş başvurusu yapmak isteyen adaylar, özgeçmişlerini info@cankumas.com adresine gönderebilir veya www.yenibiris.com adresinde yayınlanan ilanlarımızı takip edebilirler.